Att insjukna i depression eller ångestsyndrom i ung ålder kan göra det svårare att etablera sig på arbetsmarknaden och många kan behöva sjukpenning eller ekonomiskt bistånd för att klara ekonomin som vuxen.

Det finns också en ökad risk för suicid, enligt en studie av Socialstyrelsen.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Du har inte rätt att posta kommentarer