Ketamin är ett välbeprövat narkosmedel men har också visat sig ha en snabbverkande antidepressiv effekt.

Nu rekommenderar den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att en nässpray med esketamin, en variant av ketamin, godkänns för behandling vid terapiresistent depression.

Läs mer hos Läkartidningen.

Kritik mot nässprayens effekt kommer från olika forskare enligt SVT. Tack vnv för tipset!

Plåstret innehåller asenapin och heter Secuado och ger effekt i 24 timmar.

De mest vanliga biverkningar var extrapyramidala biverkningar, hudreaktioner under plåstret samt viktökning.

Asenapin fanns tidigare i landet som Sycrest tabletter mot bipolär mani.

Läs mer hos BioSpace

Lyndra Therapeutics planerar att nästa år börja kliniskt testa en antipsykotikakapsel, dom ger effekt i en vecka.

Kapseln ser ut, som en fiskoljekapsel och formen och storleken gör att den stannar i magen upp till en vecka.

Dagens depåtabletter kan maximalt frisätta läkemedel i 24 timmar.

Läs mer hos Boston Business Journal.

När lampan på bilden är röd hör försökspersonen ett obehagligt ljud i hörlurarna och lär sig att koppla ihop den visuella signalen med obehag.
Foto: Anna Nilsen/LiU

En läkemedelsbehandling som höjer nivåerna av kroppens egna cannabisliknande ämnen, endocannabinoider, har lovande effekter på hjärnans förmåga att glömma skrämmande minnen när dessa inte längre är meningsfulla.

Läs mer hos Life Science Sweden.

Trobalt innehåller retigabin, som vid flerårig användning kan ge pigmentförändring i ögonen

Ett läkemedel mot epilepsi retigabin, som påverkar kaliumkanalerna har i en mindre studie minskat depressionssymptom hos personer med svår depression.

Dessa kaliumkanaler spelar en viktig roll i ett system i hjärnan som styr vår så kallade resiliens, vår naturliga förmåga till återhämtning och att ”komma igen” vid psykologisk påfrestning.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

 

En ny substans lumateperon visar nya verkningsmekanismer och har i kliniska studier visat dramatiska förbättringar av samtliga symptom vid sjukdomen schizofreni.

Förhoppningarna bland forskare är stora.

Kanske blir detta det att detta blir det genombrott man väntat på.

Det skriver Lars Wedholm i Västerbottens Kuriren. Tack notwoodstock för tipset!

Danska Lundbecks tänkta alternativ till Clozapine Lu AF35700 var ej bättre än Zyprexa och Risperdal i FAS III tester vid behandlingsresistent schizofreni under 10 veckor.

Preparatet var dock säkert och tolererades väl.

Lu AF35700 blockerar dopamin-1-receptorerna mer än dopamin-2-receptorer.

Läs mer hos Lundbeck

En ny studie på 170 personer med schizofreni och herpes simplex virus typ 1 (HSV-1) visade att antivirusläkemedlet valaciclovir inte förbättrade kognitionen och arbetsminne och visuospatialt minne.

En tidigare studie på färre patienter hade sett en sådan effekt.

I denna studie fann att närvaro av HSV-1 virus finns tyder på em mer akut form av schizofreni.

Men valaciclovir är enbart aktivt när viruset förökar sig och inte när det är vilande och därför kanske ges vid pågående virusinfektion.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

Lavendel verkade på GABAA receptorer där också bensodiazepiner verkar

Forskare har kartlagt hur det rogivande ämnet i lavendel verkar och menar att det kan bli ett lugnande läkemedel.

Forskarnas slutsats är att linalool verkar via olfaktoriska nervceller (luktsinnesceller) som i nästa steg aktiverar hjärnans GABAA -receptorer.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.