En studie med magnetröntgen av hjärnan visade att personer som aldrig haft psykos, men med störande psykossymptom hade onormal aktivitet i hjärnan jämfört med normalpersoner, som också utförde ett minnestest, som använder de delar av hjärnan, som är påverkade vid psykos.

När en enkeldos av cannabidiol (CBD) gavs blev den onormala hjärnaktiviteten mer normal.

Tidigare har visats att THC som finns i cannabis kan ge psykossymptom, medan CBD har motsatt effekt. 

En klinisk studie skall startas för att undersöka om de med hög risk för psykos kan undvika att få psykos genom medicinering med CBD och om schizofreni kan undvikas på så sätt.

Läs mer hos Kings College London.

Cannabidiol

Cannabidiol

En randomiserad studie på cannabidiol (1000 mg/dag), som tilläggsbehandling till antipsykotika vid schizofreni (43 personer) jämfört med placebo (45 personer) i 6 veckor visade på modest effekt på positiva symptom.

Ingen effekt på negativa symptom, men förbättring på kognition och daglig funktionsförmåga, som inte var signifikant statistiskt.

Läs mer hos The Mental Elf.

Rxulti

Rxulti  finns som tabletter (0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg och 4 mg) och kommer till apoteken i början av 2019

Den aktiva substanseni är brexpiprazol, ett antipsykotiskt medel som binder primärt till dopamin D2-receptorer, serotonin 5-HT1A och 5-HT2A-receptorer och noradrenerga a1B / 2C-receptorer.

Fördelarna med Rxulti är dess förmåga att förbättra psykotiska symptom.

De vanligaste biverkningarna är akatisi och viktökning.

Den fulla indikationen är behandling av schizofreni hos vuxna.

Läs mer hos EMEA.

Rxulti är en vidareutveckling av Abilify, men med mindre dopaminstimulering 40 % mot Abilifys 60 %. Abilify skiljer sig från övriga antipsykotika, men Rxulti liknar mer de övriga än Abilify.

Extrakt av läkeväxten Withania somnifera har antiinflammatoriska och immunmodulerande effekter och har därför testats som tillägg mot 33 personer med schizofreni och schizoaffektiv.

Jämfört med placebo minskade signifikant enligt PANSS negativa, allmänna och totala symptom, men ej positiva symptom.

Stress minskade också signifikant.

Inga signifikanta ökningar i biverkningar sågs.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

Läs originalartikeln hos Clinical Psychiatry.

Cannabidiol

En daglig dos av cannabidiol (CBD) på 600 mg i 6 veckor gav ingen förbättring i kognitiva symptom hos personer med schizofreni i öppenvård.

Cannabidiol varken förbättrade psykotiska eller kognitiva symptom.

Det var en randomiserad placebostudie på totalt 39 personer.

Trötthet var vanligare i cannabidiolgruppen.

Undersökningar skall göras om man behandlar tidigare i sjukdomsförloppet, men i tidigare studier med effekt har minst 800 mg CBD givits.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

I USA har depåinjektionen Perseris godkänts, som innehåller risperidon och ges varje månad.

Den har alltså dubbel så lång effekt som Risperdal Consta, som ges varannan vecka.

Dessutom injektionerna ges subkutant (under huden) till skillnad från andra depåinjektionerna, som injiceras i muskler.

Ungefär 5 % fick smärta och rodnad vid injektionsstället.

Läs mer hos Nasdaq.

Evista hette raloxifen, när patentet gällde

Raloxifen har östrogeneffekt i ben och hjärna, men ej i andra vävnader och ger ej bröstcancer mm

Eftersom kvinnornas östrogen anses ge mildare sjukdom, så har raloxifen givits som tillägg till antipsykotika både till män och kvinnor för att minska symptom.

En metaanalys av de studier, som gjorts på 561 patienter visade på en moderat effekt och effekt på totala symptom, positiva, negativa och allmänna symptom enligt PANSS-testet.

Inga effekter sågs på depression och kognitiva symptom.

Det som förvånade forskarna mest var den stora effekten på positiva symptom.

Läs mer hos Psych Congress.

Läs original artikeln hos npj Schizophrenia.

Även läkemedel vars utveckling har avstannat eller upphört kan vara lovande mot sjukdomar, som de inte var avsedda för.

Läs mer i Scientific American.

Det danska läkemedelsföretaget Lundbeck har ett samarbete Vanderbilt University i USA om utveckling av ett nytt antipsykotika.

I musmodell har ett preparat, som verkar genom att hämma dopaminfrisättningen haft antipsykotisk effekt med få biverkningar.

2020 tros de kliniska testerna kunna starta.

Läs mer hos Globe Newswire.