Tungt cannabisbruk i ungdomen ökar risken för tidig död, enligt den längsta uppföljningsstudien hittills som gjorts på cannabisbruk. Studien är från Karolinska Institutet och är gjord på svenskar.

Dödligheten ökade med 40 % och orsakades oftast av skador och självmord.

Cannabisbruk ökar risken för att senare få schizofreni och andra psykossjukdomar, något som forskargruppen bakom den aktuella studien tidigare rapporterat efter att de följt upp samtliga män som mönstrade för värnplikt åren 1969–70.

Vid mönstringen svarade männen på frågor om bland annat droganvändning. I dag är männen runt 60 år gamla, en ålder då eventuella skadliga långtidsverkningar av cannabisbruk kan bli märkbara.

Bland män i gruppen som drabbats av psykos var dödligheten ungefär fyrfaldigt förhöjd, men detta gällde oberoende av tidigare cannabisbruk

Läs mer hos forskning.se

Läs Viska:s Missbruk.

Kommentarer   
Admin1
#5 Admin1 2016-05-10 12:04
En forskare på Schizophreniaforum.org kommenterar artikeln:

Yet another reason to be envious of Scandinavian national registries that benefit studies of public health with potential guidance for public health policies. Despite the enormous sample size of men observed first at military call up, and followed for decades, the authors are quite modest in making any strong claims. Let the data on mortality speak for themselves. Heads up, Colorado!

http://schizophreniaforum.org/pap/annotation.asp?powID=195622#{C2D746FE-EA14-4020-B708-F54C57972B6A}
Admin1
#4 Admin1 2016-05-09 18:39
Tror inte det utan att det beror på deras höga inkomster, som gör att missbrukat kan bli svårt med höga doser. T.ex vid schizofreni är missbruket lindrigare bl.a på brist på pengar.
Geta
#3 Geta 2016-05-09 16:04
Är det därför som så många artister dör tidigt?
Admin1
#2 Admin1 2016-05-09 15:44
Artikel i Läkartidningen:
http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2016/05/Intensivt-cannabisbruk-i-ungdomen-okade-risken-for-tidig-dod/
Admin1
#1 Admin1 2016-04-22 19:46
Det är bara Sverige och Danmark, som har register för sådana här studier. Mycket förtjust i registerstudier för resultaten kan förstås av alla och de citeras i media i världen och ger Sverige bra PR. Troligen är de i förhållande till kostnaden den forskning, som ger mest. Sverige och Danmark har monopol och får därför internationella kontakter med toppforskare tack vare registren.

Du har inte rätt att posta kommentarer