biotyper 

Klicka på bilden så visas en större version

Tre biomarkörkategorier, som kallas biotyper var bättre än vanlig diagnos vid schizofreni, schizoaffektiv och bipolär på att sortera psykosfallen i olika biologiska grupper.

Biotyperna var mer biologiskt lika än om uppdelning gjordes av symptom.

Totalt studerades 1872 personer med schizofreni, schizoaffektiv och bipolär med mätningar av tankeförmåga, planering, minne, ögonrörelser och effekt av ljud på hjärnvågor. Uppdelning kunde ske i 3 psykosgrupper som fanns i alla tre diagnoser.

Biotyp 1 hade mest nedsättning i kognitiv kontroll och socialförmåga. 59 % hade schizofreni och 20 % bipolär. 

Biotyp 2 hade måttlig nedsättning i kognitiv kontroll, men normalförmåga att hantera sinnesintryck.

Biotyp 3 hade normal kognitiv kontroll, liten försämring av sinnesintryck, men minst nedsatt socialförmåga samt minst positiva och negativa symptom. 44 % hade bipolär och 32 % schizofreni. 

Magnetröntgen visade att främst biotyp 1 hade förluster av grå substans (tänkande), men även biotyp 2. Biotyp 3 hade förluster av grå substans i inre delar, som berör känslor och inte tänkande.

Friska föräldrar och syskon hade liknande fast mindre problem än biotyperna, vilket tyder på att de bär på risk för psykos.

Biotyp 1 är en grupp, som ofta blir inlagda, medan biotyp 2 och 3 finns i öppenvården.

Biotyp 3 kan bero på genetiska förändringar hos individen, eftersom anhöriga var normala. Biotyp 1 och 2 passar för genetiska studier, och behandling med läkemedel, som verkar via kalium och kalciumkanaler. Biotyp 3 passar mer för studier av miljöpåverkan.

Läs mer hos NIH.

Kommentarer   
Admin1
#8 Admin1 2016-01-17 12:35
Schizophreniaforum.org skriver om studien:
http://schizophreniaforum.org/laynews/detail.asp?id=2253
Larsson
#7 Larsson 2015-12-27 17:16
Ibland är ett bedrägeri bara ett bedrägeri och inte någon psykos eller något behov eller någon fråga om någonting helt annat.

Det finns inga bevis för någon psykos, personerna bara känner igen det. På samma sätt som personer "känner igen" Gud och Jesus.

Personer kan också "känna" och "uppleva" Gud utan bevis för någon Gud. Detsamma gäller psykiatrikerna. De känner igen en psykos utan att ens kunna definiera det eller testa det.

Sånt brukar kallas skräpvetenskap.
Admin1
#6 Admin1 2015-12-25 14:10
Scientific American skriver om studien Rethinking how we diagnose psychosis:

http://blogs.scientificamerican.com/mind-guest-blog/rethinking-how-we-diagnose-psychosis/
Admin1
#5 Admin1 2015-12-13 14:54
Det har för några år sedan funnits ett blodtest, men det hade 80 % träffsäkerhet och kostade 10000 kr per prov, så det lades ner pga låg efterfrågan. Vanlig diagnostik har bättre träffsäkerhet än 80 %.
Ready
#4 Ready 2015-12-12 20:50
Det har ju alltid sagts att schizofreni inte kan påvisas i blodet. Är det felaktigt?
Admin1
#3 Admin1 2015-12-10 12:19
De gjorde indelning i tre grupper med hjälp av minst 5 biomarkörer. Troligen kommer andra att testa ytterligare biomarkörer. som kan vara av betydelse. Ingen uppdelning har dock gjorts efter genetiska markörer, så det återstår. Inte omöjligt att de skriver just om detta för de kan veta individernas genetiska markörer.
Ready
#2 Ready 2015-12-09 23:32
Vad jag spontant undrar är om det är korrekt att göra indelningen i 3 biomarkörer. Det kanske lika gärna kan vara 7 beroende på hur de utformar kraven för biomarkörerna. Hur vet man att de utformat biomarkörerna rätt?
Admin1
#1 Admin1 2015-12-09 17:09
Bara 32 % av de med schizofreni har helt normala föräldrar och syskon tyder denna studie på. De, som inte har biotyp 3 verkar ha anhöriga som bär på risk för psykos och har mildare kognitiva nedsättningar. De som har biotyp 3 kanske behöver psykoterapi, eftersom man pratar om miljöfaktorer. Det här var nästan det mest intressanta jag läst om psykoser. Men det här är bara början fler och bättre studier kommer säkert. Artikeln får 10 Viska-gubbar av 10 möjliga.

Du har inte rätt att posta kommentarer