föräldrar

Det är en process som vi anhöriga går igenom och delar med andra anhöriga. Vi känner igen oss och har liknade erfarenheter.

Genom att identifiera våra känslor och kroppsliga symtom så kan vi hantera vår situation mycket bättre.

Vi hittar olika hanteringstrategier: hur vi skall bemöta vår påtvingade situation. 

Det är viktigt att skriva upp mål för att se vad vi står idag och hur vi går vidare, så vi anhöriga inte fastnar i krisens olika faser såsom förnekelse, sorg, rädsla och ilska.

Läs mer vad Anneli Westling skriver i RSMHBloggen.

Broschyren "Anhörig - Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa" vänder sig till anhöriga till någon som har en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, oavsett ålder och relation. 

Syftet är att bekräfta de viktiga insatser som anhöriga gör och lyfta fram deras egna behov.

Skriften har tillkommit för att driva på anhörigarbetet i kommuner och landsting.

Den är utgiven i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka och kampanjen (H)järnkoll.

Broschyren finns som pdf-fil här.

Det finns mycket som jag som passerat de 70 inte har hängt med i.

Rent praktiskt och vardagligt är det den snabba datoriseringen.

Det är mycket som jag bör försöka lära mig, men jag håller fast vid att allt inte har enbart datatekniska lösningar.

Människolivet med dess glädje och sorg, dess hälsa och sjukdom, kan inte reduceras till binära formler av ettor och nollor.

Läs mer i Läkartidningen.

Användarna bör komma in tidigt när webbaserade hälsostöd t.ex för anhöriga till personer med psykisk ohälsa, tas fram.

Det är slutsatsen i en ny avhandling.

Läs mer i Dagens Medicin.

Midhagens koncept innebär att anhöriga och familj ska involveras i patientens vård från första dagen.

Även när patienten förbjuder personalen att tala om deras situation med de anhöriga, så är det ingenting som hindrar att vi sätter oss ner och lyssnar på vad den anhöriga har att säga.

Det innebär inte att vi bryter sekretessen utan vårdpersonalen ger information på allmän, generell nivå för att stötta den anhöriga som ofta också befinner sig i kris, säger Maria Mattsson.

Läs mer hos anhoriga.se.

Svenskt demenscentrum och Nationellt kompetenscentrum Anhöriga når allt fler via interaktiva webbplatser och nätbaserade utbildningsinsatser.

Anhörigcentrumet vänder sig numera även till anhöriga till barn och ungdomar med funktionsnedsättning, till barn som är anhöriga och till anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Här finns webbplatsen för anhöriga till personer med psykisk ohälsa.