läkemedel

Vid lindriga psykiska symptom är psykofarmaka onödiga, men ej vid kraftiga symptom

Flera namnkunniga personer har på senare tid kritiserat både behandling och diagnoser inom psykiatrin, vissa går så långt som att säga att vården gör mer skada än nytta för många patienter. 

Läs mer hos Sveriges Radio. Tack Geta för tipset!

Jimmie Trevett

Jimmie Trevett, Förbundsordförande RSMH

Det är tufft att vara ung idag.

Om man till exempel inte har haft ork att avsluta sina gymnasiestudier, eller kanske inte ens börjat, och därför inte heller kan komma in på arbetsmarknaden, så riskerar man att tidigt i livet bli stämplad som någon som inte duger till eller håller måttet.

Självförtroendet får sig en knäck.

Läs mer i RSMHBloggen.

Ida Kåhlin

Ida Kåhlin, Ordf för arbetsterapeuterna. Syns att bristerna är hårresande

Den ojämlika tillgången till kognitiva hjälpmedel som föreligger i Sverige är ett brott mot FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, skriver företrädare för 15 olika organisationer.

Läs mer i Dagens Medicin.

Hans-Peter Mofors

Hans-Peter Mofors, ordf för psykiatrikerna

Den psykiatriska heldygnsvården i Sverige måste utveck­las.

I en ny undersökning som omfattar ­samtliga landsting framkommer en dyster bild som förstärker ­intrycket av förvaring snarare än behandling, skriver debattörer från Svenska Psykiatriska Föreningen.

Läs mer i Svenska Dagbladet.

Henrik LarssonFredrik Gothner

Henrik Larsson och Fredrik Gothnier från RSMH. Varför inte smälla till med Jim Carrey, som psykiater?

Idag talar man om mediciner, olika terapier och om att det ska finnas evidens på alla dessa behandlingar. 

Märk väl att en terapi blir mer legitim på antalet utvärderingar som gjorts och inte på hur dessa har utfallit.

Om man ser tillbaka på hur olika psykodynamiska terapier har utvärderats så finner man att relationen mellan psykolog och behandlare är viktigare än den metod som användes i terapin. 

Samma sak gäller för KBT-metoder där klienten själv får gradera sina framgångar med att lära sig hantera en specifik traumatisk situation, som till exempel att i små steg besegra den sociala fobin som uppstår då klienten skall åka tunnelbana.

Läs mer i RSMHBloggen.

Anne-Sofie Höij

Anne-Sofie Höij lånade när hon saknade pengar pga höga utgifter

Får du den hjälp du behöver av socialtjänsten?

Är du lika inför lag? Det finns fakta som visar att socialtjänsten behandlar oss olika – trots att vi har samma behov, samma inkomst, samma förutsättningar.

Det vill säga om vi inte hävdar vår rätt till likabehandling!

Men samtidigt ska bistånd beviljas individuellt, för vi har ju alla olika villkor och förutsättningar.

Läs mer i RSMHBloggen.

Läs Viska:s Tips om din ekonomi.

Läs Har jag rätt till försörjningsstöd?.