Henrik Larsson

Henrik Larsson, RSMH

Det är inte alltid personalen på myndigheter och i vården besitter kompetensen att kunna bedöma vad som är rimligt.

Det har jag råkat utför många gånger, och har därför också slutat förvåna mig.

Till exempel har personal ställt krav på medicinering för att bevilja en stödinsats, utan att det finns någon tvångsvård (med medicinering) utfärdad av läkare.

Detta är såklart orimligt och helt felaktigt.

Endast en läkare har behörighet att tvångsmedicinera.

Läs mer i RSMHBloggen.

Patienter på en psykiatriavdelning i Lund har varit inlåsta i sammanlagt under nästan ett år.

Läs mer i Dagens Medicin.

Danmark

England och Australien har bra sådan vård också

När det gäller unga som första gången drabbas av psykos så har Danmark kommit mycket längre än Sverige.

Det handlar om att erbjuda vetenskapligt baserad vård i hela landet.

Läs mer i Vetenskapsradion. Tack Geta för tipset!

Jenny K Lundgren

Jenny K Lundgren

Människor vill veta hur det ska gå för dem.

Alla vill så klart planera, tänka framåt, ordna så att de har något att se fram emot, som en morot, som något fint att tänka på.

Man vill gärna se en plan framför sig, en möjlig utveckling, ett mål eller en väg man önskar gå.

Jag tycker det är rätt grundläggande.

I flera år har jag befunnit mig i myndigheternas kvarnar. Man får aldrig veta hur det ska gå för en. Ibland får man en plan på några veckor framöver men när man frågar vad som händer efteråt eller om man inte skulle klara av det planerade, får man så ofta svaret: tänk inte på det nu.

Läs mer i RSMHBloggen.

 

Unga som drabbas av sin första psykos får inte alltid den vård som vetenskapligt visat sig vara effektiv.

En kartläggning som Vetenskapsradion har gjort visar att vården ser ojämn ut i landet.

Särskilda mottagningar för nydebuterad psykos finns främst i storstäderna.

Läs mer hos Vetenskapsradion. Tack Geta för tipset!

Läs en annan artikel i Vetenskapsradion.

ung

Unga efter sin första psykos i USA har 24 gånger högre risk att dö på ett års sikt än normalt visar en ny studie.

De flesta fick en begränsad och otillräcklig vård.

Dödligheten ökade med ålder och de över 25 år hade 54 gånger större risk att dö.

Dödligheten var ungefär lika hög som för de över 70 år i USA. 

61 % tog inte ut några antipsykotika, 41 % fick ingen individuell psykoterapi och 62 % hade minst en inläggning eller akutbesök under året.

Vad som orsakar dödsfallen går inte ta reda på i statistiken i USA, men självmord och olyckor misstänks. 

Läs mer hos Schizophreniaforum.org.