Turister får Jerusalemsyndrom

Akutläkaren Gregory Katz i Jerusalem berättar om de turister som blir så överväldigade att de tror att de själva är Jesus.

De inbillar sig att de är Jesus, Moses eller Maria Magdalena. Det psykotiska tillståndet slår mot turister och kräver akut vård.

– Vi har haft mängder av patienter från Sverige, säger akutläkare Gregory Katz.

Läs mer i Aftonbladet. Tack vnv för tipset!

Det finns psykiska icke-epileptiska anfall, som kan förväxlas med riktiga epileptiska anfall.

Hos många av dessa patienter förekommer samtidig utvecklings- eller personlighetsstörning eller psykisk sjukdom, såsom posttraumatiskt stressyndrom, ångest eller depression.

Video-EEG rekommenderas för diagnostik.

Psykiska icke-epileptiska anfall felbehandlas ofta med antiepileptika, när de egentligen skall ha psykoterapi och psykofarmaka.

Läs mer i Läkartidningen.

schizofreni

En ny vetenskaplig tidskrift Schizophrenia Research: Cognition har startat och det unika är att alla kan läsa artiklarna gratis på nätet.

Det normala är att annars att det kan kosta 100-300 kr att läsa en artikel.

Läs mer hos Schizophrenia Research: Cognition.

Synhallucinationer vid schizofreni kan orsakas av för hög nervtrafik till ett speciellt område i hjärnan tyder en ny undersökning på.

Av 180 studerade personer hade 45 (25 %) synhallucinationer.

Mellan amygdala i hjärnan och synbarken var nervtrafiken högre än normalt vid synhallucinationer.

Detta kan göra att synminnen reaktiveras och hämtas mer än normalt vilket antagligen ger hallucinationer.

Hippocampus som tidigare ansetts involverad i synhallucinationer var det inte här.

Läs mer hos medwireNews.

Primära negativa symptom påverkar negativt social-, arbets- och rekreations-förmåga hos personer med schizofreni även när hänsyn tagits till sekundära negativa symptom visar en kanadensisk studie.

Undersökningen visade också att värre negativa symptom ökade psykos, depression, ångest och extrapyramidala symptom.

Primära negativa symptom beror på själva sjukdomsprocessen vid schizofreni, medan sekundära negativa symptom orsakas av andra symptom, andra sjukdomar, mediciner eller miljön.

Läs mer i medwireNews.

 

Disorganisation (innebär svårbegripligt tal med felaktiga känslor, i svårare fall kan man inte äta eller klä på sig) och kognition (särskilt verbalt minne) påverkar livskvalitén vid schizofreni och verkar lovande för att rikta behandlingar mot dessa brister, som kan kanske förbättra funktionsförmågan tyder en italiensk studie på.

I studien ingick 276 personer med schizofreni, som fick göra olika neuropsykologiska tester, symptombedömning och tester på livskvalité, så man kunde se vad som nedsatte livskvalitén mest.

Eftersom antipsykotika inte har så bra effekt mot disorganisation och kognition krävs andra behandlingar, som psykologiska eller psykosocialabehandlingar.

Läs mer hos medwireNews.