Synhallucinationer vid schizofreni kan orsakas av för hög nervtrafik till ett speciellt område i hjärnan tyder en ny undersökning på.

Av 180 studerade personer hade 45 (25 %) synhallucinationer.

Mellan amygdala i hjärnan och synbarken var nervtrafiken högre än normalt vid synhallucinationer.

Detta kan göra att synminnen reaktiveras och hämtas mer än normalt vilket antagligen ger hallucinationer.

Hippocampus som tidigare ansetts involverad i synhallucinationer var det inte här.

Läs mer hos medwireNews.

 

Disorganisation (innebär svårbegripligt tal med felaktiga känslor, i svårare fall kan man inte äta eller klä på sig) och kognition (särskilt verbalt minne) påverkar livskvalitén vid schizofreni och verkar lovande för att rikta behandlingar mot dessa brister, som kan kanske förbättra funktionsförmågan tyder en italiensk studie på.

I studien ingick 276 personer med schizofreni, som fick göra olika neuropsykologiska tester, symptombedömning och tester på livskvalité, så man kunde se vad som nedsatte livskvalitén mest.

Eftersom antipsykotika inte har så bra effekt mot disorganisation och kognition krävs andra behandlingar, som psykologiska eller psykosocialabehandlingar.

Läs mer hos medwireNews.

Minskat uttryck (diminshed expression), som är ett viktigt negativt symptom vid schizofreni är signifikant korrelerat till olika kognitiva funktioner visar ny forskning.

Trots detta så följdes inte DE och kognitiva symptomen åt på längre sikt, vilket tyder på att de är relativt oberoende av varandra.

Forskarna säger att negativa och kognitiva symptom är skilda från varandra, men kan ha besläktad grundorsak eller så är skilda med koppling till andra sjukdomsfaktorer.

Läs mer hos medwireNews.

Han minns inget av olyckan men blir ändå ständigt påmind om den.

Lucas Ekblad förlorade sitt högra ben när han hoppade ut från fjärde våningen under en psykos.

Läs mer hos YLE.FI.

En studie har gjorts på röster vid schizofreni i Indien, USA och Ghana.

Det visade sig finnas ganska stora skillnader i rösterna mellan dessa olika länder och att de påverkas av kulturen som man befinner sig i.

Fastän alla tre grupper rapporterade att de hörde elaka och ibland kommenderande röster, så var rösterna som hördes i Indien mycket mindre våldsamma.

I USA kommenderade många röster till tortyr av andra, till våld eller självmord.

I Ghana hade rösterna övernaturligt innehåll eller handlade om häxeri.

I Indien var rösterna oftast anhöriga som uppmanade dem att utföra sysslor.

Forskarna tror att vapenkulturen i USA gör att rösterna blir mer våldsamma där.

Läs mer hos Times of India.

Indien

Vanföreställningarna i Indien har förändrats jämfört med förr då magi, syner av gudar och främlingar som yttrade besvärjelser dominerade till att idag ofta handla om TV och internet.

Idag färgas vanföreställningarna av Google Apps, Wikileaks, kinesiska TV-kanaler och hemsidor som spårar besökarna.

Ungefär hälften av vanföreställningarna handlar om att Google och Yahoos sökmotorer visar ens namn för hela världen hela tiden eller att man förföljs via en smartphone app, som visar var man är. Känslan av att vara under granskning har också ökat.

På landsbygden i Indien dominerar dock fortfarande den gamla typen av vanföreställningar, eftersom IT har ännu inte nått landsbygden.

Indiska psykiatrer anser att antipsykotika är basen för behandlingen av vanföreställningar, medan psykoterapi behövs för att hjälpa förstå vanföreställningar typ Trueman Show vanföreställningar.

Från Hindustan Times.