En koppling har funnits mellan oxidativ stress i kroppen och schizofreni.

Forskare har därför tagit fram en analysmetod för att mäta oxidativ stress i blod för att kunna diagnosticera schizofreni.

Analysmetoden är inte kemisk utan är en avkännare, som liknar sonar, som mäter och informationen från den behandlas på ett särskilt sätt.

Forskarna hoppas att efter 5 år kan metoden vara klar och kunna diagnosticera schizofreni.

Det blir en apparat, som snabbt och billigt kan diagnosticera inte bara schizofreni utan också kanske andra sjukdomar, där oxidativ stress inverkar.

Läs mer hos Technology Networks.

Symptomdiagnostik har 90 % träffsäkerhet, men andra metoder har givit 70-80 % ofta t.ex blodprov

Virtual reality kan användas för att få en tidig schizofrenidiagnos, som är träffsäkrare ( exakthet 93 %, specificitet 100 % )än dagens symptomdiagnos, men lika bra som magnetröntgen.

Det är AlterEgo-projektet, där data-avatarers rörelser skall härmas  och man skall socialt interagera med dem., vilket kan användas i diagnosen.

Forskarna hoppas att det skall öppna upp för nyare sätt att diagnosticera och behandla schizofreni. Ytterligare studier skall göras. 

Läs mer hos MailOne.

Läs originalartikeln hos npj Schizophrenia.

Det finns inga hopplösa fall, säger Päivi Rissanen, som doktorerade på sina egna upplevelser inom den psykiatriska vården.

Efter åratal av felaktig behandling och bl.a schizofrenidiagnos landade hon själv på den rätta diagnosen dissociativ störning.

Läs mer i Ny tid. Tack aspie för tipset!

Denna typ av psykos får ej effekt av antipsykotika

En engelsk studie på 228 nyinsjuknade i schizofreni eller bipolär visade att 3 % hade antikroppar mot glutamat-NMDA-receptorn, vilket tyder på autoimmun sjukdom (hjärninflammation), som kan behandlas med immundämpande läkemedel.

Antikropparna ger en slags hjärninflammation.

Forskarna föreslår att alla nyinsjuknade i psykos skall testas med blodprov efter dessa antikroppar, så de får rätt behandling med immundämpande medel.

Läs mer i The Telegraph.

Läs mer i The Lancet Psychiatry.

En ny studie i Lancet Psychiatry fann hos allmänheten att genetisk risk för schizofreni är kopplade till störningar i inlärning, social förmåga, beteende och känslor redan i 4 års åldern.

Schizofrenirisk kan upptäckas därför tidigt i befolkningen och som symptom, som inte alls liknar psykos.

Forskningen på detta skall fortsätta om detta ger schizofreni senare i vuxna livet eller om det kan ge andra psykiska sjukdomar också. 

Läs mer hos MedicalResearch.com.

kognition

Abstrakt konst om människans kognition

Under en period med hög risk för psykos (prodromala stadiet) finns kogntiva brister visar en ny stor studie.

Dessa brister kan vara ett tidigt varningstecken för schizofreni och det kan bli en måltavla för behandlingar, som förbättrar kognitionen och lindrar eller fördröjer utbrotten av psykos.

I kognitiva tester hade de med hög risk för psykos nedsättning i kognition på alla 19 mått.

Nedsatt närminne och minnet för de som hänt de sista minuterna (deklarativt minne) var de två viktigaste kognitiva bristerna.

Det är främst nedsatt kognition, som är orsaken till att i Sverige bara 8 % med schizofreni arbetar.

Läs mer i MedicalXpress.