Söndagen den 25 september startar Arbetsförmedlingen på uppdrag av regeringen informationskampanjen "Se kraften!".

Målet med kampanjen är att fler personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska ha möjlighet att komma ut i arbetslivet.

Läs mer på Regeringens hemsida.

Barn- och äldreministern: Stat, landsting och kommuner behöver ta mer ansvar för att anställa funktionshindrade.

En färsk undersökning, gjord på regeringens uppdrag, visar att allt färre personer med funktionsnedsättning tar plats på arbetsmarknaden.

I dag är privata företag bättre på att anställa dessa personer än den offentliga sektorn.

Samhällsgemenskapen berikas av mångfald, och även offentliga arbetsgivare måste lägga sina fördomar åt sidan, skriver Maria Larsson.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Idag lämnar Försäkringskassan sin rapport till regeringen om en ny metod för att bedöma sjukskrivnas arbetsförmåga.

Detta är ett viktigt steg mot mer rättssäkerhet i svåra beslut, skriver socialförsäkringsminister Ulf Kristersson och försäkringskassans projektledare Jan Larsson.

Läs mer i Svenska Dagbladet. Tack vnv för tipset!

De som fått förtidspension efter den 1 juli 2008 har bedömts sakna arbetsförmåga för all överskådlig framtid.

Men redan i juni börjar Försäkringskassan utreda deras arbetsförmåga på nytt.

Läs mer i LO-Tidningen.

Regeringen presenterade den 16 juni 2011 en strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i Sverige 2011-2016.

Syftet med strategin är att presentera politikens inriktning, med konkreta mål för samhällets insatser samt hur resultaten ska följas upp under de kommande fem åren.

Läs mer på Regeringens hemsida.

I regeringens vårproposition var jobben och en minskad arbetslöshet i fokus.

Men det finns en grupp hundratusentals människor som de senaste tio åren fått allt högre arbetslöshet, oavsett hög- eller lågkonjunktur.

Det handlar om en halv miljon svenskar med funktionshinder.

Johan är en av alla dem.

Läs mer hos Sveriges Radio. Tack Geta för tipset!