Det har länge ansetts att personer med allvarlig psykisk sjukdom har begränsade möjligheter till arbete och många får rådet att ta enkla, lågstress jobb för att inte förvärra sina symptom.

Men nu studerar forskare högfungerande personer med schizofreni och schizoaffektiv.

I gruppen som består av 20 personer ingår 2 läkare, en advokat och en VD.

Läs mer i The New York Times.

Söndagen den 25 september startar Arbetsförmedlingen på uppdrag av regeringen informationskampanjen "Se kraften!".

Målet med kampanjen är att fler personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska ha möjlighet att komma ut i arbetslivet.

Läs mer på Regeringens hemsida.

Barn- och äldreministern: Stat, landsting och kommuner behöver ta mer ansvar för att anställa funktionshindrade.

En färsk undersökning, gjord på regeringens uppdrag, visar att allt färre personer med funktionsnedsättning tar plats på arbetsmarknaden.

I dag är privata företag bättre på att anställa dessa personer än den offentliga sektorn.

Samhällsgemenskapen berikas av mångfald, och även offentliga arbetsgivare måste lägga sina fördomar åt sidan, skriver Maria Larsson.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Regeringen presenterade den 16 juni 2011 en strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i Sverige 2011-2016.

Syftet med strategin är att presentera politikens inriktning, med konkreta mål för samhällets insatser samt hur resultaten ska följas upp under de kommande fem åren.

Läs mer på Regeringens hemsida.

Idag lämnar Försäkringskassan sin rapport till regeringen om en ny metod för att bedöma sjukskrivnas arbetsförmåga.

Detta är ett viktigt steg mot mer rättssäkerhet i svåra beslut, skriver socialförsäkringsminister Ulf Kristersson och försäkringskassans projektledare Jan Larsson.

Läs mer i Svenska Dagbladet. Tack vnv för tipset!

De som fått förtidspension efter den 1 juli 2008 har bedömts sakna arbetsförmåga för all överskådlig framtid.

Men redan i juni börjar Försäkringskassan utreda deras arbetsförmåga på nytt.

Läs mer i LO-Tidningen.