Vad händer när allt fler unga med funktionsnedsättningar skickas till Arbetsförmedlingen för att söka jobb?

Dela med dig av dina erfarenheter!

Läs mer hos SVT.

Elisabeth Wallenius, Ordförande, Funktionsrätt Sverige

Att lämna personer med funktionsnedsättning utanför riskerar att cementera den redan höga arbetslösheten i gruppen, skriver Malin Ekman Aldén och Elisabeth Wallenius.

Detta trots att gruppen med funktionsnedsättning utgör drygt en fjärdedel av de inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Läs mer i A:arbetsmarknad.

Sedan 1,5 år tillbaka driver RSMH projektet ”Arbete trots psykisk ohälsa”.

Vi har nu tagit fram en utbildning som ska hjälpa arbetsgivare att bli bättre på att stötta medarbetare med psykisk ohälsa.

Vi vill ta chansen att presentera vårt utbildningsupplägg för er och få feedback på hur vi kan göra det ännu bättre.

Tisdagen den 22 oktober är ni därför välkomna till vårt kansli i Örnsberg.

Läs mer hos RSMH.

Vill du bli studiecirkelledare och hålla i de studiecirklar som vi har tagit fram med hjälp av Begripsam?

Som studiecirkelledare kommer du, tillsammans med ABF, att erbjuda studiecirklar om den digitala världen.

Du får tillgång till digitala lådor med prova på-material.

Utbildningen sker i Stockholm, Malmö och Umeå två olika dagar och totalt 4 timmar.

Läs mer hos RSMH.

Gunilla Granqvist, Sandra Bäckström, Maria Lundgren och Birgitta Perman gör skillnad för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller psykossjukdom. Foto: Helene Markström

Genom ett nystartat samverkansprojekt – Tidsam – erbjuds nydiagnostiserade personer med psykossjukdom eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hjälp att komma ut i arbetslivet eller att studera vidare.

Projektet drivs i samverkan mellan socialtjänsten och den psykiatriska rehabiliteringsenheten vid Piteå sjukhus.

Läs mer hos myNEWSdesk.

Paulina Tarabzcynska

Nio kronor i timmen.

Billig arbetskraft, ska man vara tacksam!?

Jag kan inte låta bli att bli förbannad, bitter och irriterad när jag tänker på detta. 

Dom kallar det habilitering/praktik, jag kallar det slavarbete!

Läs mer i RSMHBloggen.