För en och en halv månad sedan infördes Skånes första psykiatriambulans.

Den första tiden har tydligt visat på ett stort behov.

– Den vanligaste kommentaren vi får när vi möter folk är: ”Äntligen”, säger Micael Sandén, psykiatrisjuksköterska.

Läs mer hos Aftonbladet.

Antalet barn och unga vuxna som behandlas för depression och ångestsyndrom ökar, och det är betydligt fler flickor och unga kvinnor jämfört med pojkar och unga män som får behandling.

Stora regionala skillnader råder vad gäller vård och behandling av psykiatriska tillstånd och sjukdomar.

Det framkommer i en ny rapport från Socialstyrelsen.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Psykiatriker Ing-Marie Wieselgren framför tidigare Ulleråkers mentalsjukhus där hon började jobba 1983. Foto: Caroline Kustus/SR

Psykiatrireformen var spiken i kistan för de stora mentalsjukhusen.

Kommunerna övertog det fulla ansvaret för omhändertagandet av personer med så kallade allvarliga psykiska störningar.

Nu skulle gruppen bli samhällsmedborgare precis som alla andra istället för att bo i små samhällen i samhället, avskilda från resten av samhället.

Läs mer hos Sveriges Radio (radioprogram 8 min). Tack Geta för tipset!

Tre forskningsprojekt inom psykiatriområdet får ta del av en testamenterad gåva på 1,7 miljoner kronor.

Ett område är schizofreni.

– Patienter med tidigt debuterad psykos har ofta dålig prognos och är ofta livslångt beroende av vård. Genom ökad kunskap kan vi förbättra den diagnostiska processen och därmed möjligheten till rätt behandling, ökad funktion och livskvalitet. Mer kunskap inom området är därför mycket välkommet och intressant, säger Mari Kampf Westerberg, chef för division psykiatri och funktionshinder på Region Sörmland.

Läs mer i ekuriren.

Julhelgerna skänker inte julefrid åt alla.

Efter julhelgerna mår många dåligt och trycket vid psykiatriska mottagningen på Östra sjukhuset i Göteborg ökar.

– Det finns så mycket förväntningar kring jul, man dricker mer och för många blir ensamheten mer påtaglig, säger Johannes Nordholm, verksamhetssamordnare vid psykiatriska mottagningen.

Läs mer hos SVT. Tack Geta för tipset!

Idag invigs det nya huset för specialistpsykiatrin vid Oskarshamns sjukhus.

De nya och helt anpassade lokalerna ska stödja en av Region Kalmar läns viktigaste verksamheter och en av samhällets mest utsatta och sköra patientgrupper.

Lokalerna blir också ett efterlängtat lyft för medarbetarna.

I de nya lokalerna ska det bedrivas en modern psykiatrisk vård som kan följa med i tiden och stödja utvecklingen av framtidens psykiatriska vård.

Läs mer hos Barometern OT.