Vården av unga som vårdas inom ramen för lagen om vård av unga (LVU) och som har behov av psykiatrisk vård behöver förbättras, anser regeringen.

Regeringen vill pröva en integrerad vårdform för att stötta unga med komplexa vårdbehov och inleder ett sex år långt pilotprojekt.

Läs mer i Dagens Medicin.

Läget inom vuxenpsykiatrin i Lund har länge varit pressat.

Till följd av läkarbrist tvingas nu två avdelningar med akutvårdsplatser slås ihop till en.

Läs mer i Dagens Medicin.

Överäkare Stefan Krakowski, som just kommit ut med sina memoarer

Låt psykiatrin ta hand om personer som verkligen har behov av psykiatrisk hjälp.

Nu är det alltför många som söker vård för problem som är en naturlig del av den mänskliga tillvaron.  

Det menar psykiatern Stefan Krakowski.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Psykiater Anna Berggren Foto: Malin Nordgren

När Anna Berggren var i elvaårsåldern bestämde hon sig för att hon ville bli läkare.

Och så blev det.

”Jag tycker att jag har haft världens bästa jobb”, säger Anna som nu varit pensionär i ett drygt kvartssekel.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Maria Hurri Nilsson, distriktssköterska vid Norrskenets hälsocentral i Karesuando.

Få känner till hur de ska agera när de möter en person med depression eller ångest.

På Norrskenets hälsocentral i Karesuando har man därför utbildat instruktörer i den nya kursen Första hjälpen till psykisk hälsa.

Läs mer hos myNEWSdesk.

Ulrika Westerberg

Med komplex traumatisering (Complex Post Traumatic Stress Disorder) som resultat av en dysfunktionell uppväxt, sexuellt våld och kunskapsbristen om hur det påverkar hälsan senare i livet när den inte bearbetas har resultatet blivit att nervsystemet sänder signaler om fara 24-7.

Trots alla verktyg jag har och förmågan att förstå reaktioner som ett resultat av mitt förflutna har den starka och långvariga stressen försatt mig i ständigt ”flight/fight/freeze”-tillstånd.

Hjälpen från den offentliga vården är usel.

Läs mer i RSMHBloggen.

Läs om självhjälp mot PTSD.