Freud

I dag kan vem som helst ställa diagnos och behandla en person som mår psykiskt dåligt.

Inga krav på utbildning eller rätt kompetens krävs och det kan få ödesdigra konsekvenser.

Det menar Psykologförbundet som i en debattartikel i dag och kräver hårdare reglering av den allt större marknaden för coachning och alternativa terapimetoder.

Debatt om huruvida det är ett problem att det finns alternativa terapeuter av olika slag som utan reglering kan behandla personer med psykiska problem, eller inte.

Hör Dan Katz från Psykologförbundet och gestaltterapeuten Christel Segander.

Läs mer hos Studio Ett.

Psykologisk behandling uppfattas ofta som oskadlig.

Men trots det finns exempel på oväntade negativa effekter, är det bara undantagsvis som forskningen om psykologiska metoder över huvud taget kommenterar biverkningar.

Läs mer i SBU:s tidning Vetenskap & Praxis sid 10.

Datainspektionen är kritisk till säkerheten och informationshanteringen hos organisationer som erbjuder kognitiv beteendeterapi via internet.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) minskar psykotiska upplevelser hos vuxna som har tidiga symptom på att de kanske senare kan utveckla psykos eller schizofreni enligt en ny randomiserad kontrollerad studie.

Tyvärr så ger dock inte KBT färre psykoser hos denna grupp.

Det verkar som om behandling som minskar oro också minskar psykotiska upplevelser.

Läs mer hos Science Codex.

Studien finns att läsa på BMJ.

Det har kommit en ny metastudie (Smit et al. 2012) rörande psykoanalytisk långtidsterapi (LTPP).

Studien riktar kritik mot tidigare forskningssammanställningar på området.

Vetenskapligheten i denna debatteras.

Läs mer hos Psykodynamiskt.nu.

Regeringens satsning på enbart KBT-behandling vid psykisk ohälsa är obegriplig.

Det har starkt begränsat tillgången till andra effektiva och ofta efterfrågade psykoterapier.

All behandling, även den psykiatriska, skall ske utifrån ett brett och mångsidigt perspektiv, skriver flera professorer och psykologer.

Läs mer i Svenska Dagbladet. Tack Isa-Alise och tryskey för tipset!